Veel gestelde vragen

  • Uw kind heeft moeite met lezen en/of spelling?
  • Zijn er rekenproblemen?
  • Heeft uw kind weinig plezier in school, weinig zelfvertrouwen?
  • Denkt u dat uw kind meer kan dan het laat zien op school?

 

Remedial Teaching op locatie

Remedial Teaching doe ik zowel bij u thuis als op de school van uw kind. Ik vind het belangrijk dat uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving is.
Het kan gewenst zijn dat ik met de juf/meester en/of Intern Begeleider van uw kind overleg. Dit gesprek met school of overleg op school is altijd mogelijk. Dit kan ook telefonisch.

Voor scholen: In het kader van de Wet Passend Onderwijs kan Remedial Teaching ook ingezet worden op scholen voor de begeleiding van leerlingen bij leerproblemen en/of leerlingen met een arrangement.
U kunt bij school navragen of er mogelijkheden zijn om een arrangement aan te vragen. Informeer hiernaar bij de Intern Begeleider van uw kind.

Mijn doel is dat uw kind na een bepaalde periode vaardigheden bezit om weer gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind ervaart “Ik kan het!”

Remedial Teaching op locatie

Remedial Teaching doe ik zowel bij u thuis als op de school van uw kind. Ik vind het belangrijk dat uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving is.
Het kan gewenst zijn dat ik met de juf/meester en/of Intern Begeleider van uw kind overleg. Dit gesprek met school of overleg op school is altijd mogelijk. Dit kan ook telefonisch.

Voor scholen: In het kader van de Wet Passend Onderwijs kan Remedial Teaching ook ingezet worden op scholen voor de begeleiding van leerlingen bij leerproblemen en/of leerlingen met een arrangement.
U kunt bij school navragen of er mogelijkheden zijn om een arrangement aan te vragen. Informeer hiernaar bij de Intern Begeleider van uw kind.

Mijn doel is dat uw kind na een bepaalde periode vaardigheden bezit om weer gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind ervaart “Ik kan het!”

Remedial Teaching op locatie

Remedial Teaching doe ik zowel bij u thuis als op de school van uw kind. Ik vind het belangrijk dat uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving is.
Het kan gewenst zijn dat ik met de juf/meester en/of Intern Begeleider van uw kind overleg. Dit gesprek met school of overleg op school is altijd mogelijk. Dit kan ook telefonisch.

Voor scholen: In het kader van de Wet Passend Onderwijs kan Remedial Teaching ook ingezet worden op scholen voor de begeleiding van leerlingen bij leerproblemen en/of leerlingen met een arrangement.
U kunt bij school navragen of er mogelijkheden zijn om een arrangement aan te vragen. Informeer hiernaar bij de Intern Begeleider van uw kind.

Mijn doel is dat uw kind na een bepaalde periode vaardigheden bezit om weer gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind ervaart “Ik kan het!”