Remedial Teaching helpt uw kind actief meedoen in de klas

Het intakegesprek is gratis. We kijken dan samen naar:

  • Een uitdraai van de methode onafhankelijke toetsen van voorgaande jaren uit het leerlingvolgsysteem van school. Als u dit aan de Interne Begeleider of de leerkracht vraagt, weten zij wat er wordt bedoeld.
  • Eventueel een kopie van de entreetoets
  • Eventueel andere verslagen die van belang zijn (logopedie, psychologisch onderzoek)

In overleg met u wordt informatie bij de school ingewonnen en eventueel bij derden (bijvoorbeeld een logopediste). Om een goed begeleidingsplan op te stellen onderzoek ik het didactisch niveau van uw kind. (rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen)
Ik breng de sterke en de minder sterke kanten van uw kind in kaart.

Begeleiding

Na het diagnostisch onderzoek ontvangt u de door mij opgestelde rapportage en bellen we voor een afspraak om vragen te bespreken.

Bij concentratie en/of werkhoudingsproblemen is het mogelijk om een observatie op school te doen. Deze informatie kan een aanvullend beeld geven omtrent de leerstijl, taakaanpak van uw kind.

De inhoud van het begeleidingsplan wordt met u en indien gewenst met de Intern Begeleider en/of de leerkracht besproken. Uitgangspunt is dat het zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijs op school waarbij ik de gebruikte methoden van de school inzet om leerverwarring te voorkomen.

De begeleiding is 1 uur per week. In uitzonderlijke gevallen kan dit twee keer een uur per week zijn.
Na doorgaans 12 weken wordt het behandelplan geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie wordt het plan bijgesteld of zelfs afgesloten als het doel is behaald.