Joyce Snijders, Remedial Teacher 

De praktijk ‘bij u thuis’.

U bent op zoek naar hulp voor uw kind en u bent nu op de juiste plaats.

De school geeft aan dat de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan u als ouder verwacht had en dat het zich niet goed ontwikkelt. Uw kind heeft moeite met lezen en/of spelling? Zijn er rekenproblemen? Heeft uw kind weinig plezier in school, weinig zelfvertrouwen? Denkt u dat uw kind meer kan dan het laat zien op school?

Ik ga u en uw kind helpen

Ruim tien jaar heb ik met veel plezier als groepsleerkracht gewerkt in het basisonderwijs.

De laatste jaren werk ik als intern begeleider op verschillende basisscholen, waarbij ik de leerkrachten begeleid met het in kaart brengen van de (leer)problemen van leerlingen om daarop een passend aanbod te realiseren.

Dit vraagt veel organisatie talent van de leerkracht. Daarnaast moet de leerkracht binnen de groep ook nog op verschillende niveaus lesgeven aan de kinderen.

Als gecertificeerd Co-Teacher begeleid ik leerkrachten, waarbij ik samen met de leerkracht voor ’n efficiënte aanpak van de leerproblemen zorg.

We doen het samen

De leerkracht wordt meteen in de groep gecoacht, het betekent letterlijk ‘samen lesgeven’.

Ik ben gediplomeerd Remedial Teacher (Master Special Educational Needs) en gediplomeerd Specialist Hoogbegaafdheid.

Ik kan u en uw kind helpen met mijn kennis en vaardigheden door middel van Remedial Teaching. En met veel plezier! De dagelijkse omgang met en de verwondering bij kinderen is voor mij een belangrijke drijfveer.

Mijn doel is dat uw kind na een bepaalde periode vaardigheden bezit om weer gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind ervaart “Ik kan het!”