Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching wordt aangeboden aan kinderen die dreigen vast te lopen op school. Remedial Teaching is meer dan alleen bijles. Bijles is het herhalen van lesstof, waarbij de kwaliteit van instructie het belangrijkst is. Bij Remedial Teaching gaat het ook om het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de problemen van uw kind.

Remedial Teaching kan uw kind helpen door uitgebreide individuele hulp te geven. Uw kind kan een flinke leerachterstand hebben opgelopen. Er ontstaat dan een hiaat (niet weten wat je eigenlijk zou moeten weten) tussen het kennisniveau van uw kind en de les in de klas.

Ook betekent Remedial Teaching de oorzaak van een leerprobleem op te sporen en aan te pakken.

Het leerprobleem van uw kind kan een gevolg zijn van een sociaal-emotioneel probleem ‘Hoe voelt uw kind zich? Hoe denkt uw kind over zichzelf?’ of van een concentratie/motivatieprobleem ‘Uw kind haakt vaak af tijdens zijn/haar taak’.
De remedial teacher geeft professionele didactische hulp, zodat uw kind met plezier naar school kan gaan.

Uw kind krijgt weer vertrouwen in zichzelf, krijgt de motivatie terug en plezier in het leren.

Wat uw kind moeilijk vindt

Waarom Remedial Teaching ook wel RT? Uw kind leert waar het goed in is en gelooft erin!

Ik wil het zelfvertrouwen van uw kind sterker maken.

Ik ga in gesprek met uw kind, zodat uw kind kan vertellen wat het moeilijk vindt en vooral wat het al kan. Tijdens mijn begeleiding start ik met zijn/haar sterke kant, samen gaan we moeilijke sommen en/of moeilijke teksten of spelling aanpakken.

 

 

Bij u thuis!

Remedial Teaching doe ik zowel bij u thuis als op de school van uw kind. Ik vind het belangrijk dat uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving is.
Het kan gewenst zijn dat ik met de juf/meester en/of Intern Begeleider van uw kind overleg. Dit gesprek met school of overleg op school is altijd mogelijk. Dit kan ook telefonisch.

Bij uw kind op school?

In het kader van de Wet Passend Onderwijs kan Remedial Teaching ook ingezet worden op scholen voor de begeleiding van leerlingen bij leerproblemen en/of leerlingen met een arrangement.
U kunt bij school navragen of er mogelijkheden zijn om een arrangement aan te vragen. Informeer hiernaar bij de Intern Begeleider van uw kind.

Mijn doel is dat uw kind na een bepaalde periode vaardigheden bezit om weer gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind ervaart “Ik kan het!”