Algemene voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en het uitvoeren van opdrachten gebruikt RT Praktijk Joyce Snijders de volgende voorwaarden.

Afwezigheid

 • Afspraken van particulieren, die niet uitgevoerd kunnen worden door ziekte of afwezigheid moeten 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail aan RT Praktijk Joyce Snijders worden afgezegd. Als de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt deze in rekening gebracht tegen het gangbare tarief van diensten. Indien er 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, wordt er naar een vervangende tijd gezocht.
 • Indien de opdracht van derden niet uitgevoerd kan worden door ziekte of afwezigheid van de cliënt op wie de opdracht betrekking heeft dan zal de opdrachtgever deze ziekte zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 8.00 op de dag van de werkzaamheden melden aan RT Praktijk Joyce Snijders. Indien de afwezigheid niet op tijd gemeld wordt, vervallen de werkzaamheden voor die dag. Deze uren worden wel gefactureerd.
 • In het geval van langdurige ziekte van de klant wordt in gesprek gegaan met de opdrachtgever over het vervolg van de werkzaamheden.
 • In de schoolvakanties worden geen diensten geleverd, tenzij dat anders is afgesproken.

Begeleiding

 • De begeleidingstijd aan particulieren is 60 minuten en volledig ten goede van de klant, administratie en voorbereiding gebeurt in eigen tijd van RT Praktijk Joyce Snijders.
 • De afspraken vinden plaats op locatie, bij de klant thuis, reiskosten worden niet in rekening gebracht.
 • Diensten van derden worden op basis van een getekende offerte aangenomen. Is de klant jonger dan 16 jaar dan moet de ouder of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming geven voor het afnemen van diensten. De begeleidingstijd aan derden is op basis van een uur.
 • Door het ondertekenen van de offerte verbindt de opdrachtgever zich aan het betalen van de gefactureerde werkzaamheden.

Betaling

 • Facturering vindt op basis van de gemaakte uren, maandelijks plaats.
 • Opdrachtgever moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen, tenzij dat anders is afgesproken.
 • Particulieren moeten facturen binnen 14 dagen na ontvangst betalen, tenzij dat anders is afgesproken.
 • Als de klant niet op tijd of te laat betaalt en de diensten zijn geleverd, dan wordt een herinnering gestuurd waaraan kosten zijn verbonden; een standaardvergoeding van 40 euro.
 • Uren voor administratie en voorbereiding worden niet gefactureerd.
 • Opstellen van begeleidingsplannen, het schrijven van observaties en evaluaties worden in rekening gebracht tegen het gangbare tarief van diensten. De actuele tarieven zijn te vinden op de website.
 • De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
 • De tarieven kunnen eenmaal per jaar marktconform verhoogd worden. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk een maand voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de klant meegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar.
 • RT Praktijk Joyce Snijders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor achterblijvende of tegenvallende prestaties en/of vorderingen van de klant.