Redzaamheidslezen

Redzaamheidslezen is wat anders dan langzaam of traag lezen. Het is GEWOON lezen. Hoe klinkt gewoon lezen?


Luister hier naar het fragment van drs. L.J. Koning

https://www.pravoo.com/userfiles/pravoo.com/files/Audio%20redzaamheidslezen.MP4

Joyce Snijders

Joyce Snijders

Over mij

Vanaf 1997 heb ik met veel plezier gewerkt als groepsleerkracht en vanaf 2010 tot 2014 in combinatie als intern begeleider in het basisonderwijs in Almere en Amsterdam.
De dagelijkse omgang met en de verwondering bij kinderen is voor mij een belangrijke drijfveer.

In 2014-2015 heb ik als Interim Intern Begeleider gewerkt, een unieke ervaring waar ik trots op ben. Dat jaar zie ik als een verrijking voor mij persoonlijk, wat ik uitdraag in mijn werk als Intern Begeleider, tot 2017 in Almere en nu in Mijdrecht. Ook als specialist begaafdheid kan ik leerkrachten ondersteunen, zodat zij hun onderwijs aan kunnen passen aan de leerstijl van deze groep kinderen.
Eenvoudig gezegd; ik begeleid de leerkrachten met het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van leerlingen om daarop een passend aanbod te realiseren. En doe dit met veel plezier!

Ook werk ik met veel plezier, als Remedial Teacher op locatie. Mijn motto: ‘In de hand werken’, doen wat een ander ten goede komt, is mijn streven. Met het doel: het zelfvertrouwen van een kind sterk te maken, zodat het kind ervaart “Ik kan het!” Het opbloeien van mijn leerlingen verhoogt mijn gedrevenheid en enthousiasme.

Ik ben een energieke, ondernemende teamspeler en beschik over een goed inlevingsvermogen. Ik ben direct, open en helder in mijn communicatie. Ik heb een enthousiaste en motiverende houding. 

Aangesloten bij:

Binnen de LBBO werkt een groep bevlogen intern begeleiders gericht aan de positionering en verdere professionalisering van het specialisme intern begeleiden.

Aangesloten bij:

De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.

Masterclass Getalbegrip en Automatiseren

Op 2 november 2019 heb ik de Masterclass Getalbegrip en Automatiseren van Marijke Theunissen gevolgd. Marijke Theunissen is auteur van de Rekensprint serie. Waarom is Getalbegrip en Automatiseren zo vreselijk belangrijk voor ons rekenen? Het begint bij de kleuters,...

Lesgeven naast elkaar

Omdat verwacht wordt dat leerlingen met en zonder speciale hulpvraag naast elkaar functioneren in het passend onderwijs, zal de taak van leerkracht gecompliceerder worden. Co-teaching kan hierin een goede ondersteuning voor de leerkracht zijn.

Minder onderwijzen, meer leren

Passend onderwijs voor iedere leerling. Hoe krijg je dat als leraar voor elkaar? Hoe sluit je aan bij alle onderwijsbehoeften? Je kunt het mooi omschrijven in allerlei plannen, maar zijn die plannen ook uitvoerbaar? Hoe voorkom je dat Handelingsgericht Werken een...

De Onderwijsalmanak

De Onderwijsalmanak is een slim hulpmiddel voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Hierin zoek je makkelijk op hoe het ook alweer zit met bijvoorbeeld het viertaktmodel, wat de tien aandachtspunten voor klassenmanagement zijn, hoe je een lesdoel...

Wat betekent RD4?

Lisa zit in eind groep 3 en kan het tempo van rekenen niet meer bijhouden. Zij raakt achter. Verlengde instructie helpt niet. Zij heeft moeite met het automatiseren en memoriseren tot zo. De school besluit in overleg met de ouders om een diepgaand rekenonderzoek te...