RD4 Rekendiagnostiek

Ik ben gecertificeerd RD4 specialist. RD4 betekent Reken Diagnostiek op 4 handelingsniveaus.

Ik toets met het RD4 programma de rekengebieden Getallen, Meten, Verhoudingen en Verbanden. Tijdens het toetsen observeer ik uw kind en ik houd een rekengesprekje.

Het computerprogramma is voor leerlingen die uitvallen op rekenen en in de oranje of rode fase zitten.

Wat is nu een oranje en een rode fase?

De vier fasen uit het protocol ERWD (afbeelding 6.1. p. 21) Van Groenestijn, M., Borghouts, C., & Janssen, C. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD): BAO, SBO, SO. Van Gorcum.

Na het toetsen krijg ik een duidelijk rekenprofiel van uw kind. Ik kan direct aflezen in welk rekengebied uw kind hulp nodig heeft of uw kind nu in groep 4 zit of in groep 8…Het kan!

Dit rekenprofiel is zorgvuldig op de rekenontwikkeling van uw kind afgestemd.

Hoe ziet zo’n rekenprofiel eruit?

U wilt weten in welke fase uw kind zit of in welk rekengebied uw kind hulp nodig heeft?

Dan kiest U voor mijn individuele begeleiding voor het rekenen bij U thuis of ik maak voor uw kind een rekenprofiel en geef direct uitvoerbare adviezen voor begeleiding op school.

Wilt U meer weten over RD4, lees het artikel